Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η βάση του κόμματος προκειμένου να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω το στείρο χθες. Η επιλογή Λυκουρέντζου θα μπορούσε να είναι η πλέον ενδεδειγμένη σε σχέση με τους Μαρκόπουλο και Στυλιανίδη που ακούγονται, άνθρωποι που δεν προσέφεραν και τις καλύτερες υπηρεσίες στον τόπο.

Ο Αντ. Σαμαράς καλείται να αποδείξει αν πράγματι έχει κάνει στροφή και έχει αλλάξει το ρου αυτού του κόμματος. Η επιλογή του θα δείξει!