Μια πρόταση που μόνο ακροθιγώς έχει τεθεί μέχρι σήμερα, διατυπώνει με σημερινή συνέντευξή του ο υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας. Εισηγείται μεταξύ άλλων να γίνει "περιορισμός των βουλευτών, από 300 σε 200" και "περιορισμοί θητείας σε πολιτικές θέσεις" , με το σκεπτικό ότι "στην περίοδο που έχουμε εισέλθει, καλό θα είναι καλό το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι ο ζωτικός χώρος της πολιτικής περιορίζεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε δραστικές παρεμβάσεις που τις επιτρέπει το Σύνταγμα..."

Σημειώνεται ότι το Σύνταγμα αναφέρει ότι ο αριθμός των βουλευτών μπορεί να κυμαίνεται από 200 έως 300.

πηγή: press-gr