Δελτίο τύπου έστειλε το νεοπαγές Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών το οποίο δημιουργήθηκε από "ενεργούς πολίτες" όπως λένε προκειμένου να ανοίξουν διάλογο για μια ελληνική πρόταση στο Συντηρητισμό. Φαίνεται πως στη Δεξιά κάποιοι ψάχνουν νέα στέγη ή ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα όπως οι ανάλογοι της Αριστεράς (το κίνημα των 58);

Εδώ το κείμενο:

Το Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών (ΔΙ.Ε.ΣΥ.) αποτελεί μια προσπάθεια ενεργών πολιτών να τοποθετήσουν στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου μια ελληνική πρόταση για το συντηρητισμό που εμπεριέχει τις αξίες της προάσπισης της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων του τόπου, της φιλοπατρίας, της κοινωνικής συνοχής, του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος.

Στην κατεύθυνση αυτή εγκαινιάζουμε την ιστοσελίδα μας www.syntiritikoi.gr, μέσω της οποίας θα παρεμβαίνουμε τακτικά με άρθρα άποψης, τεκμηριωμένες μελέτες αλλά και αναδημοσιεύσεις απόψεων που θεωρούμε ότι είναι αξιόλογες.
Επίσης, ξεκινάμε άμεσα τη διενέργεια ενημερωτικών σεμιναρίων σε ζητήματα αιχμής καθώς και τη διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων – ημερίδων.

Ενημέρωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας μπορείτε να λαμβάνετε και μέσω του ενημερωτικού δελτίου του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών που σύντομα θα μπορείτε να λάβετε είτε μέσω εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας είτε με αποστολή mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@syntiritikoi.gr.