"Κανείς δεν μπορεί να κερδίση την ελευθερία και την ειρήνη παρά μόνο αν κατανικήση τον φόβο του για τον θάνατο. Κανένα έθνος δεν μπορεί να διατηρήση την ελευθερία του παρά όταν είναι πρόθυμο να ριψοκινδυνεύση την καταστροφή για να την υπερασπισθη. Αν κάνη αλλοιως, θα διακόψη τους δεσμούς της πίστεως μ' εκείνους που πέθαναν για να το κρατήσουν ελεύθερο. Η ελεύθερη κοινωνία, από την εποχή του Περικλέους ως σήμερα, επέζησε γιατί εξετίμησε μερικά πράγματα περισσότερο από την επιβίωσι, γιατί η αντίληψις για την ανθρώπινη υπεροχή, την αξιοπρέπεια και τη χαρά, έκανε μερικούς τρόπους ζωης ανάξιους του ανθρώπου".


Τζ. Χούκ