Ο Νεοκλής Σαρρής στέλνει αδιάβαστη την Θάλεια Δραγώνα.