Μια καλή απάντηση ενος φίλου στο YOUTUBE στους αναρχίζοντες!!