Με αφορμή τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις και το μπλοκάρισμα των εθνικών οδών από τους αγρότες, είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα εκείνη που προκλήθηκε στα Τρίκαλα τον Φεβρουάριο του 1925!

«Σήμερον εργάται και αγρόται Τρικάλων θελήσαντες να υποβάλουν Νομάρχην αιτήματα απαλλοτριώσεως τσιφλικίων εδέχθησαν επίθεσιν με πολυβόλα. Οι στρατιώται ηρνήθησαν να πυροβολήσουν τους αδελφούς των. Κατόπιν τούτου εσχηματίσθη λόχος αξιωματικών όστις και έβαλε με όπλα και πολυβόλα κατά του αόπλου πληθυσμού, εξ ων εφονεύθησαν και επληγώθησαν περί τους 25 εργάται και αγρόται. Η εγκληματική αυτή στάσις των αρχών Τρικάλων επροκάλεσε φρίκην εις την κοινωνίαν και έξαψιν πνευμάτων μεταξύ εργατών και αγροτών, ζητούντων εκδίκησιν του αίματος των αδελφών των. Εκτακτος αμαξοστοιχία μετέφερεν νύκτα στρατεύματα εκ Λαρίσης εις Τρίκαλα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα»

Αυτό ήταν το τηλεγράφημα του μετέπειτα γ.γ. του Κ.Κ.Ε. Σιάντου για τα γεγονότα της εποχής που ψηλαφούμε και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 3 Φεβρουαρίου στον Ριζοσπάστη.

περισσότερα εδώ