Όταν πονάνε τα λόγια του λέμε ότι η αίθουσα είναι άδεια. Όμως,


το ψέμμα έχει κοντά ποδάρια γκαιμπελίσκοι.