Α ρε Kobe, ακόμα το φυσάς και δεν κρυώνει. Πώς πιάστηκες έτσι κορόϊδο;;