Τουλάχιστον προκλητική είναι η επιλογή του δημιουργού της ιστοσελίδας για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη να βάλει μεταξύ των επιλογών γλώσσας και τα τουρκικά!

Όπως μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Δυτ. Θράκης, μεταξύ των γλωσσών που μπορεί κάποιος να διαβάσει την ιστοσελίδα πάνω δεξιά, διακρίνεται η σημαία της Τουρκίας, προκειμένου να μεταφραστεί η ιστοσελίδα στα τουρκικά!

Ελπίζουμε η ηγεσία του Υπουργείου να μην είναι γνώστης αυτής της κατάστασης κι αφού τώρα γνωρίζει να το αλλάξει άμεσα διότι εκτίθεται τόσο το Υπουργείο όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός!